Tàu Thiên Tân-Thanh Đảo

Mười một cặp tàu cao tốc hoạt động giữa Thanh Đảo và Thiên Tân. Họ cung cấp một chuyến đi nhanh chóng từ 3 đến 4 tiếng rưỡi. Bốn đôi tàu tốc độ bình thường cũng hoạt động giữa hai thành phố, mất khoảng 9 ½ – 10 giờ.